ПОЛИТИЦИ. ОБЩЕСТВЕНИЦИ

7 крилати фрази на видния парламентарист Гиньо Ганев

Личности онлайн - Гиньо Ганев

"Не предлагам да се впише, говоря, за да се запомни."

Той е виден политик и общественик, парламентарист, народен представител в 8 поредни народни събрания и първият национален омбудсман.

Гиньо Ганев ще остане в историята не само като парламентарист и политик, но и със своите крилати и духовити изказвания.


"Не предлагам да се впише, говоря, за да се запомни."

"В България дори висшето образование е полувисше."

"Облягайте се на Конституцията, господа, но не лягайте върху нея, за да не се създава впечатление или за задушаване, или за изнасилване. С цялата си същност тя казва, че само ако живеем заедно, ще живеем добре."

"Още по-наивно е да се твърди, че институциите боледували, защото в конституцията нямало аспирин. Тя не е аптека, а сбор от норми за здравословен живот на институциите, стига те да ги спазват."

“Ето го и г-н Илко Ескенази с неговия великолепен член 23!”

„Членът ви виси, гусин Савов!”

"Не се смятам за писател. Когато Максим Горки се изправил пред смъртното ложе на Толстой и видял ръцете му, след това написал "Това бяха ръце на каторжник". Писателската работа дори от това гледище е тежка и даже непосилна професия. Ако, разбира се, искаш да имаш чувството и отговорността на истинския писател. Но хората на сгъстената мисъл и прецененото слово също употребяват ума си по един каторжен начин.”

Личности онлайн

Цитат

ОЩЕ ЛИЧНОСТИ ОНЛАЙН